Annuleringsvoorwaarden:


1. Annuleringen moeten schriftelijk worden ingediend via e-mail.


2. Bij annulering meer dan 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld terugbetaald.


3. Bij annulering tussen 7 en 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld terugbetaald.


4. Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt geen restitutie verleend.


5. In geval van overmacht, zoals ziekte of onvoorziene omstandigheden, kan een verzoek tot annulering worden ingediend en zal het management dit naar eigen goeddunken beoordelen voor eventuele restitutie.